Samedi 1er Septembre 2007 - Promenade guidée par Monsieur Frédéric LEROY : "Le Quartier Léopold"

Créé en 1837 à l'initiative du comte Ferdinand de Meeus, le quartier Léopold est la première extension de la ville de Bruxelles hors les murs. Il devint surtout, pendant plus d'un siècle, le "beau quartier" le plus huppé de la capitale, lieu de résidence de la noblesse et de la haute bourgeoisie qui y possédaient de splendides hôtels de maître. Après la seconde guerre mondiale, victime de la pression immobilière de plus en plus forte, il subit de profondes mutations urbanistiques, devenant un quartier essentiellement "bureaucratique" puis le siège des institutions européennes. Au niveau du patrimoine architectural, les destructions ont pris une ampleur tellement considérable qu'il ne reste presque plus rien : ls maisons et hôtels de maître néo-classiques, principale caractéristique du quartier, ont été démolis pour être remplacés par des immeubles de bureaux.
Nous nous baladerons dans les rues du quartier en le faisant revivre, grâce à des photos anciennes et aux témoignages laissés par les anciens habitants, et visiterons l'église Saint-Joseph, église méconnue et pourtant remarquablement conservée, le Conseil d'Etat, ancien hôtel d'Assche et où vécurent le Roi Albert et la Reine Elisabeth.
Réservation : par téléphone au n° 02/520.43.59 avant le 25 août 2007.
Réunion : à 14 heures à la sortie de la station de métro Arts-Loi (coin rue de la Loi - Avenue des Arts, en direction de la rue Guimard).
Participation aux frais : membres : 5,00 EUR ; non-membres : 7,00 EUR. Montant à verser au compte bancaire n° 750-9027490-52 d'Anderlechtensia. Merci de rappeler votre n° de membre (le cas échéant) et le nombre de participants dans la communication de votre virement dont seule la date de réception confirmera et validera votre réservation.
Nombre maximum de participants : 25 personnes !

Zaterdag 1 september 2007 - Geleide wandeling door de heer Frédéric LEROY "De Leopoldswijk"

De Leopoldswijk is een realisatie van de Société civile pour l'agrandissement et l'embellissement de la capitale de la Belgique, een maatschappij die in 1837 in het leven werd geroepen door de gouverneur van de Generale Maatschappij, Ferdinand de Meeüs, en vertegenwoordigers van de politieke en financiële kringen. Met deze bouwcampagne mikte de maatschappij op een publiek van aristocraten en gegoede burgers. Koning Leopold I sloot zich aan bij dit initiatief en stond toe dat het zijn naam kreeg. Architect Tilman-François Suys ontwierp de plattegrond in dambordpatroon waarin twee vierhoekige pleinen waren opgenomen, het Frère-Orbanplantsoen en het de Meeüsplantsoen. Zij lagen in het verlengde van de hoofdassen van het Park van Brussel. Na de tweede Wereldoorlog werd de druk van de ontroerend-goedsector zo sterk dat de oorspronkelijke Leopoldswijk hierdoor stilaan opgeofferd werd. Dit harmonische geheel wed geleidelijk verstoord door een concentratie van de tertiaire sector. De Vestiging van de Europese instellingen betekende een voorlopig laatste inbreuk op de structuur van de Leopoldswijk. Van het architecturale patrimonium van vroeger blijf er zo goed als niets over : de neoklassieke gebouwen en herenhuizen die zo kenmerkend voor deze wijk waren, werden gesloopt om plaats te maken voor kantoorgebouwen.
We zullen door de straten van Leopoldswijk wandelen en de verdwenen gebouwen weer tot leve brengen aan de hand van foto's van vroeger en dankzij de getuigenissen van oude inwoners. Tijdens onze wandeling bezoeken wij tevens de Sint-Jozefkerk, een miskend doch meesterlijk bewaard religieus gebouw, de Raad van State, het vroegere Hotel d'Assche, waar Koning Albert I en Koningin Elisabeth een tijdje gewoond hebben.
Reservatie : telefonisch op nr. 02/520.43.59 vóór 25 augustus 2007.
Bijeenkomst : om 14.00 u. aan de uitgang van metrostation "Kunst-Wet" (hoek Kunstlaan - Wetstraat, richting Guimardstraat)
Deelname in de kosten : leden : 5,00 EUR; niet-leden : 7,00 EUR. Dit bedrag dient te worden gestort op bankrekening nr. 750-9027490-52 van Anderlechtensia. Gelieve al dan niet uw lidnummer en het aantal deelnemers bij uw overschrijving te vermelden. Slechts de ontvangstdatum van uw storting zal uw reservatie bevestigen en geldig maken.
Maximum aantal deelnemers : 25 !