Nos activités passées - Onze voorbije activiteiten

14 février 2008 – Visite du Musée de la Police fédérale à Etterbeek
14 februari 2008 – Bezoek van het Museum van de Federale Politie te Etterbeek
Photos/Foto’s : Danielle Lebrun

Dates à retenir : 2008 - te onthouden datums : 2008

Date à retenir : 2008

02/08 – Promenade guidée : Sablon, rue au Laine et parc d'Egmont.
28/09 – Visite guidée du cimetière de Laeken et de la crypte royale.
02/10 - Visite guidée de la cité de Moortebeek.
te onthouden datums : 2008
02/08 - Geleid wandeling : Zavel, Wolvenstraat en Egmontpark.
28/09 – Geleid bezoek van het kerkhof van Laken en van de koninklijke crypte.
02/10 - Geleid bezoek van de tuinwijk van Moortebeek.

16/04 – Tentoonstelling te Anderlecht : Sappho en Hypatia

Sappho en Hypatia,
twee vrouwen uit de Oudheid met een uitzonderlijk bestaan.
Geleid bezoek (in het Frans) door Mevrouw Clémy Olbregts-Peeters die een buitengewone tentoonstelling gewijd aan twee vrouwen uit de Griekse en Romeinse Oudheid die door de eeuwen heen tal van artistieke en literaire werken geïnspireerd hebben, samengesteld heeft. Sappho is een Griekse dichteres die in de 7de - 6de eeuw voor Christus op het eiland Lesbos leefde. Ze schreef gedichten waarin ze uiting gaf aan haar liefde voor jonge vrouwen. Ze verzette zich tegen het gezag, wat toen uitzonderlijk was voor een vrouw. Hiervoor werd ze tot ballingschap veroordeeld. Hypatia (4de eeuw na Christus) was een briljante geest. Ze schreef commentaren op oude wiskundige teksten, onderwees filosofie en wetenschappen in Alexandrië en ontwierp meetinstrumenten. Zij stierf een geweldadige dood. Toen ze stierf behoorde ze tot de grootste mathematici uit de Grieks-Romeinse Oudheid. Daar de wetenschappen vandaag opnieuw vereerd worden, staat Hypatia thans weer in de belangstelling. Een krater van de maan werd naar haar
genoemd. Er wordt momenteel een film gedraaid over haar leven.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Toegang gratis – Reservatie gewenst (tel. : 02/520.43.59).
Bijeenkomst : om 14.30 uur in de “Maison de la Laïcité”, Veeweidestraat 38 te 1070 Anderlecht.

16/04 – Exposition à Anderlecht : Sappho et Hypatie.

Sappho et Hypatie,
deux femmes de l’antiquité au destin exceptionnel

Madame Clémy Olbregts-Peeters, organisatrice de l’exposition, nous propose une visite guidée de cette exposition hors du commun consacrée à deux femmes célèbres de l’antiquité grecque et romaine qui, à travers les siècles, ont été les inspiratrices de nombreuses oeuvres artistiques, littéraires et cinématographiques. Sappho est une poétesse grecque qui vivait dans l’île de Lesbos
aux VIIe-VIe siècles avant J-C. Elle écrivait des poèmes où elle exprimait surtout son amour pour des jeunes femmes. Fait unique pour une femme à l’époque, elle s’opposa au pouvoir en place, ce qui lui valut l’exil. Hypatie – au IVe siècle après J-C – a enseigné les sciences, les mathématiques et la philosophie à Alexandrie. Au moment de sa mort, qui fut très violente, Hypatie comptait parmi les plus grands mathématiciens du monde gréco-romain De nos jours, les sciences étant remises à l’honneur, on se souvient de la femme de sciences qu’était Hypatie. Son nom a été donné à un cratère lunaire et actuellement sa biographie fait l’objet d’un film en cours de tournage.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Entrée gratuite – Réservation souhaitée (tél. : 02/520.43.59).
Réunion : à 14.30 h à la Maison de la Laïcité, 38, rue de Veeweyde à 1070 Anderlecht.

18/05 – Bezoek van het Museum van de Geneeskunde te Anderlecht.

Zondag 18 mei 2008 – Geleid bezoek van het Museum van Geneeskunde in Anderlecht. (Herinnering)

De rijke collecties die in het museum tentoongesteld zijn, geven de bezoekers de gelegenheid een reis te maken door 7000 jaar medische geschiedenis : deze reis begint bij de magische en religieuze geneeskunde van Mesopotamië en Oud-Egypte, vordert verder naar de geneeskunde van de geleerden in de Griekse en Romeinse Oudheid, het bijgeloof en de eerste anatomische dissecties, de geneeskunde in niet-Europese landen, geneeskunde in de Renaissance en eindigt met de moderne geneeskunde in de 19de en de 20ste eeuw.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Reservatie : telefonisch op nr.02/520.43.59 vóór 10 mei 2008.
Bijeenkomst : om 13.45 uur in het complex “ULB - Campus Erasmus” tussen de UZ Erasmus en de Faculteit Geneeskunde (Faculté de Médecine) – Lenniksebaan : Eindstation metrolijn 1B (station Erasmus) of bus De Lijn (140-141-190).
Duur van het bezoek : 1.30 uur.
Deelname in de kosten : leden : 7,00 EUR; niet-leden : 8,00 EUR. Dit bedrag dient te worden gestort op bankrekening nr. 750-9027490-52 van Anderlechtensia. Gelieve al dan niet uw lidnummer en het aantal deelnemers bij uw overschrijving te vermelden. Slechts de ontvangstdatum van uw storting zal uw reservatie bevestigen en geldig maken.
Aantal deelnemers : minimum 10.

18/05 – Visite guidée du Musée de la Médecine à Anderlecht.

Dimanche 18 mai 2008 – Visite guidée du Musée de la Médecine à Anderlecht (Rappel)

Les riches collections exposées dans ce musée permettent au visiteur de parcourir 7000 ans d’histoire de la médecine : ce périple débute par la médecine magique et religieuse de la Mésopotamie et de l’Egypte ancienne, passe par la médecine savante et raisonnée des Grecs et des Romains, les superstitions et les premières dissections, la médecine non européenne, la médecine de la Renaissance pour aboutir à la médecine moderne des XIXe et XXe siècles.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réservation : par téléphone au n° 02/520.43.59 avant le 10 mai 2008.
Réunion : à 13 h 45 au sein du complexe "ULB - Campus Erasme", entre l'Hôpital Erasme et la Faculté de Médecine – Route de Lennik : terminus de la ligne de métro 1B(station Erasme) ou bus De Lijn (141-141-190).
Durée de la visite : 1 h 30.
Participation aux frais : membres : 7,00 EUR ; non membres : 8,00 EUR. Montant à verser au compte bancaire n° 750-9027490-52 d’Anderlechtensia. Merci de rappeler votre n° de membre (le cas échéant) et le nombre de participants dans la communication de votre virement dont seule la date de réception confirmera et validera votre réservation.
Nombre de participants : minimum 10.

21/06 – Jaarlijks uitstapje van Anderlechtensia

Zaterdag 21 juni 2008 – Jaarlijks uitstapje van Anderlechtensia : “Espace Gallo-Romain” te Ath (Aat) en Archeosite van Aubechies Op uitnodiging van dhr. Francis Jouret, Voorzitter van de Geschied- en Heemkundige kring van Leuze (Henegouwen).
Espace gallo-romain. Rond zijn opvallend goed bewaarde en gerestaureerde 2de eeuwse boten, toont dit moderne en levendige museum het dagelijkse leven van onze Gallo-Romeinse voorouders in hun omgeving. In de antieke “vicus” Pommeroeul worden we meegenomen op een reis door de tijd. Daarbij ontdekken we de oude havens, de vissers, pottenbakkers, metaalbewerkers, schoenlappers, enz. die opnieuw tot leven komen ! Terwijl we het dagelijkse leven van de Gallo-Romeinen ontdekken, proeven we de sfeer van een stadje uit de 2de eeuw na Christus, en dit dankzij een revolutionaire presentatie waarbij voorwerpen spreken en een beroep wordt gedaan op interactie, op audiovisuele ondersteuning en op de reconstructie van beelden... Zonder twijfel zullen wij met dit bezoek een fascinerende belevenis meemaken !

De Archeosite van Aubechies onderdompelt u volledig in ons verleden en geeft u de gelegenheid om van het Neolithicum tot aan de Gallo-Romeinse periode te reizen. Dit openlucht museum omvat een geheel van prehistorische en historische woningen die aan de hand van archeologische gegevens gereconstrueerd werden. Ook is er een nieuw bezoekerscentrum gebaseerd op de Romeinse periode met een tempel, een necropolis en een villa. De verschillende huizen werden zorgvuldig versierd en gemeubeld. Al de aanwezige objecten werden ter plaatse op de site gemaakt en zijn replica’s van originele stukken die gevonden werden tijdens de verschillende archeologische opgravingen. Wij kunnen ons voor een reis in de tijd klaarmaken in een openlucht museum dat ontworpen werd door gepassioneerde archeologen die als doel hadden dit verre tijdperk te doen herleven.
Programma van het uitstapje :
8.15 u. : Vertrek – Bijeenkomst : Kapittelstraat 31, voor de ingang van het Erasmushuis.
9.30 u. : Aankomst te Ath in het restaurant “Le Central”, waar de deelnemers een koffie
geschonken wordt.
10.30 u. : Geleid bezoek van het museum “Espace Gallo-Romain”.
12.00 u. : Middagmaal in het restaurant “Le Central”, Grand-Place 6, 7800 Ath.
Menu : Aperitief – Hesp van het Zwarte Woud met fruit – Kipfilet met dragonsaus en
kroketjes – Bavarois met frambozen.
13.45 u. : Vertrek naar Aubechies.
14.00 u. : Geleid bezoek van de Sint-Gorikskerk.
14.15 u. : Geleid bezoek van de Archeosite van Aubechies.
16.30 u. : Halte aan de opgravingen van de “Villa van Anderlecht” te Blicquy en bezoek van de
Brouwerij Dupont te Tourpes waar het bekende bier “Moinette” gebrouwen wordt.
17.30 u. : Terugkeer naar Anderlecht.

Deelneming in de kosten : 54,00 EUR per persoon. (inclusief autocar, fooi, geleide bezoeken, middagmaal; dranken niet inbegrepen). Bedrag te storten op bankrekening nr. 750-9027490-52 van Anderlechtensia uiterlijk voor 7 juni 2008. Let op : slechts de ontvangstdatum van uw overschrijving maakt uw reservatie geldig.

Maximum aantal deelnemers : 48 personen.

Opmerkingen :
1. Minimum aantal deelnemers : 40. Indien dit aantal op de uiterlijke datum niet bereikt wordt, wordt het uitstapje geannuleerd en de reeds overschreven bedragen worden terugbetaald.
2. Behoudens punt 1 hierboven, wie afstand doet van zijn reservatie wordt niet terugbetaald.

21/06 – Excursion annuelle d’Anderlechtensia

Samedi 21 juin 2008 – Excursion annuelle d’Anderlechtensia : Espace Gallo-Romain à Ath et Archéosite d’Aubechies A l’invitation de Monsieur Francis Jouret, Président du Cercle
d’Archéologie et d’Histoire de Leuze-en-Hainaut.
L'Espace gallo-romain installé dans une belle bâtisse de la première moitié du XIXe siècle, est inauguré au printemps 1997. De grandes embarcations d'époque romaine découvertes dans un état de conservation exceptionnel et un riche matériel archéologique, issus des fouilles du site
de Pommeroeul, y sont présentés grâce à une muséographie nouvelle et dynamique. Pommeroeul désigne un « vicus » jouissant autrefois d'un statut commercial et artisanal privilégié. L'enfouissement du site dans un terrain humide et sa découverte fortuite lors des travaux de creusement du nouveau canal Mons-Condé, permettent aujourd'hui, par des vestiges étonnants, de mieux saisir les savoir-faire, la navigation et divers aspects de la vie antique. L'Espace gallo-romain, qui combine trésors du passé, reconstitutions et technologies de pointe, vous fait participer à l'histoire captivante d'une bourgade du deuxième siècle après Jésus-Christ. Nul
doute que cette visite sera pour nous tous une expérience fascinante !

L’ Archéosite d’Aubechies vous propose une immersion complète dans notre passé durant les six millénaires où s’achève progressivement la préhistoire et où débute lentement l’histoire. De l’arrivée des premiers agriculteurs du Néolithique jusqu’à la période gallo-romaine, ce village verdoyant regroupe un ensemble d’habitations reconstituées sur base de données archéologiques. Chacune d’entre elles illustre une des grandes étapes de l’évolution de plusieurs âges de civilisation. Les maisons que vous visiterez sont soigneusement aménagées et meublées. Le mobilier est la copie conforme des objets originaux découverts au cours des fouilles archéologiques. Préparons-nous à un passionnant voyage dans le temps dans un musée à ciel ouvert conçus par des « mordus » de l’histoire qui se sont attachés à faire revivre cette lointaine époque.
Programme de la journée :

8.15 h : Départ - Réunion : rue du Chapitre 31, devant l’entrée de la Maison d’Erasme.
9.15 h : Arrivée à Ath à la taverne-restaurant « Le Central » où un café est offert aux participants.
10.30 h : Visite guidée de l’Espace gallo-romain.
12.15 h : Repas de midi à la taverne-restaurant « Le Central », Grand-Place 6, 7800 Ath
Menu : Apéritif – Jambon de la Forêt Noire aux fruits – Filet de poulet sauce à
l’estragon, pommes croquettes – bavarois framboise.
13.45 h : Départ vers Aubechies.
14 h : Visite guidée de l’église Saint-Géry.
14.15 h : Visite guidée de l’Archéosite d’Aubechies.
16.30 h : Arrêt au champ de fouilles de la « Villa d’Anderlecht » à Blicquy et visite de la
Brasserie Dupont à Tourpes où est produite la fameuse « Moinette ».
17.30 h : Retour vers Anderlecht.

Participation aux frais : 54,00 EUR par personne. (comprenant l'autocar, les pourboires, les visites guidées, le repas de midi, à l'exclusion des boissons). Montant à verser au compte n° 750-9027490-52 d'Anderlechtensia pour le 7 juin 2008 au plus tard. Attention : seule la date de réception de votre versement valide votre réservation !
Nombre maximum de participants : 48 personnes.
Remarques :
1. Nombre minimum de participants : 40 personnes. Si ce quota n’est pas atteint
à la date limite, l’excursion devra malheureusement être annulée et les montants versés seront
remboursés.
2. Sauf le point 1 ci-dessus, aucun désistement ne sera remboursé