DINER DE PRINTEMPS / LENTEDINER

Dimanche 15 mars 2015 à 12h30 / Zondag 15 maart 2015 om 12.30u
Restaurant: "Chalet de la Pede" rue de Neerpede-straat 575 - Anderlecht

Apéritif Maison offert / Aperitief van't huis aangeboden ou/of jus de fruits /fruitsap. 4 menus au choix / keuze uit 4 menu's, vin à concurrence de 1/2 bouteille par personne,  eau, café, thé compris / wijn tot 1/2 fles per persoon, water, koffie, thee inbegrepen.
Par personne / per persoon : 45,00 EUR
Menu, formulaire, modalités de réservation et accès au restaurant, voir le Bulletin Trimestriel n° 148/1 (février 2015) / Menu, reservatiemodaliteiten en reisroute naar het restaurant, zie de Driemaandelilijks Tijdschrift nr 148/1 (februari 2015). 
Versement pour le 2 mars 2015 au plus tard avec la mention "Dîner de Printemps 2015" au compte n° BE64 7509 0274 9052 d’Anderlechtrensia
Storting op bankrekening nr. BE64 7509 0274 9052 van Anderlechtensia met melding "Lentediner 2015" uiterlijk voor 2 maart 2015. 
Accès : le restaurant se trouve à 10 minutes à pied du terminus du tram n°81 de la STIB à l'avenue Marius Renard. En voiture introduire dans le GPS la destination "rue du Lièvre". Parking aisé
Toegang : met tram nr.81 van de MIVB uitstaphalte aan het eindpunt van Marius Renardlaan, te voet is het restaurant is op 10 minuten van de tramhalte verwijderd. Met de auto, het adres "Haasstraat" als bestemming in het GPS invoeren. Makkelijk parkeren.


Contact  / tel : 02 520 43 59  -   sergecriquellion@anderlechtensia.be